• For å få statsbudsjettet i balanse, hentes penger fra avkastningen fra oljefondet, skriver artikkelforfatteren. Dette skal helst ikke overskride regelens 4 prosent. FOTO: SCANPIX

Ikke en lov

Begrepet «Handlingsregelen» har bitt seg fast i det politiske vokabularet, og er etter hvert oppfattet som en lov og ikke det det er, nemlig kun en regel.