Kirkemøtets fokus

Det tema som mer enn noe annet splitter kirken, er ikke på dagsorden.