Solidarisk pensjon

Det er forskjeller i beregningsgrunnlaget fordi pensjon nettopp er noe annet enn lønnsinntekt.