• PRIVATE HØYSKOLER: Artikkelforfatteren ønsker å sette fokus på skjevfordelingen mellom statlige og private høyskoler i Norge når det gjelder støtteordninger. Bildet er fra Mediehøgskolen Gimlekollen, i Kristiansand FOTO: ARKIV

Å spare seg til fant

En av syv studenter studerer på en privat høyskole. Samtidig mottar de private under 1/25 av statsstøtten.