• mike sykehus1.jpg

Fra sykehus til Tønnefabrikker?

Visjonen om en helsereform som skulle gi et helhetlig sykehussystem med effektiv behandling for alle, slik helseminister Tore Tønne så den for seg, er blitt ganske annerledes enn Tønne hadde tenkt.