• KVINNESAK: Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 og Gina Krog var en av stifterne. Hun tok allerede året etter initiativ til å få i stand en egen forening for stemmerettssaken, Kvinnestemmerettsforeningen. Bildet er fra en markering ved hennes grav i forbindelse med stemmerettsjubileet i 1963. FOTO: SCANPIX

Hundreårsjubileum for allmenn stemmerett!

I juni 1913 fattet Stortinget et vedtak som ga alle voksne borgere – uavhengig av kjønn og økonomisk status – fulle statsborgerlige rettigheter. Dermed var et viktig demokratisk vilkår oppfylt: allmenn stemmerett.