Stein Ørnhøi og samling på venstresiden

Jeg tror Ørnhøi ønsker noe som neppe lar seg realisere.