Spillerutvikling på Agder

Gode klubber med et godt spillerutviklingssystem gjør seg ikke avhengig av om en er heldig med trenerjakten foran hver sesong.