Følelsen av mestring

"Rompa mot noe i rommet som er rødt!" ropte min kollega mot barneflokken. Rett før hadde oppgaven vært: rygg mot rygg. Nå var det en ny utfordring som ventet.