• Artikkelforfatteren mener det er naturlig at et eventuelt litteraturhus får et tett samarbeid med Kristiansand folkebibliotek. Bildet viser Litteraturhuset i Oslo. FOTO: SCANPIX

Litteraturhuset i Kristiansand

Kristiansand er en liten by. Jeg mener den er for liten til å ha to konkurrerende litteraturhus – Kristiansand folkebibliotek og et uavhengig litteraturhus.