Oppgjør om en krone

Dette dreier seg ikke om knapper og glansbilder, men derimot om fremtidig lokalisering/eksistens av norsk industri og norske arbeidsplasser