• UTENLANDSK EIERSKAP: Mange utenlandske aktører kjøper seg inn i norske bedrifter. Artikkelforfatteren peker på problemstillinger han mener større utenlandsk eierskap kan medføre. Bildet er fra Oslo børs. FOTO: SCANPIX

Globaliseringens bakside?

Norske bedrifter må respektere utenlandsk regelverk når de etablerer seg i utlandet. På lik linje må det forventes at utenlandske virksomheter respekterer norsk regelverk ved etablering i Norge. Dette høres selvsagt ut, men FAFOs funn viser at det ikke alltid er slik.