Boikotting av idrettsarrangement i Israel

Jeg tror ikke det å boikotte et idrettsarrangement er med på å dempe denne hatmentaliteten.