Når målet bestemmer argumentet

Det byene kanskje bør diskutere, er hvilken strategisk næringspolitikk som kan understøtte nyetableringer og videreutvikle allerede etablerte vekstområder.