Fylkesmannens rolle i Kaldvell-saken

I denne saken er det Statens vegvesen som er ansvarlig for å oppfylle kravene i utslippstillatelsen.