KrF og jordvern

Ny jordvernsak under oppseiling på Moseid.