Ikke sort, Ikke hvitt, men grønt!

Vi vil ha bilene vekk fra gatenivå, i så stor grad som mulig.