• ALKOHOLOMSETNING: Mye kan stå på spill ved årets stortingsvalg, hevder artikkelforfatterne. Velges en enda friere omsetning av alkohol, vil flere ofre følge i kjølvannet. FOTO: Johannessen, Sara

Still kandidatene til ansvar!

Vi trenger rikspolitikere som som gir oppmerksomhet til alkoholbruken i samfunnet.