Frivillig uvitenhet?

Hvorfor må de fysiske lovene "tilskrives Gud", som Iglebæk sier.