• JA: Vest-Agder fylkesting sa i juni 2010 ja til fylkessammenslåing. Her fra avstemningen. FOTO: ARKIV

Ett Agder-fylke – en utopi?

Diskusjonen om sammenslåing av Agderfylkene er ikke ny. I 1941 kom spørsmålet opp, men ble lagt til side for så å bli tatt grundigere opp igjen i 1947. Sentrale tema var bl.a. elektrisitetsforsyning, samferdsel, økonomi og sykehusutbygging.