Fornærmet, herr ordfører, fornærmet?

Æres den som æres bør.