Jesus skal bort fra skolen

Det er nå jeg etterlyser Bispemøtets stemme.