Viktige tiltak mot mobbing

Forslagsstillerne fortjener ros for å forsøke å fange opp noen av de fenomener som i dag kan danne utgangspunkt for mobbing i skoletiden.