• FOTO: Uleberg, Odd Inge

Naturvernforbundet politisk?

Den iherdige søgnemannen Peder Johan Pedersen som ofte i kraftige ordlag advarer mot ødeleggelse av kystnaturen og undertegner sine innlegg i Fædrelandsvennen på vegne av Naturvernforbundet i Vest-Agder, går nå et skritt videre for å bli hørt i avisen 19. juli: