Ivdøler på offensiven

På 1990-tallet vedtok Iveland en ny kommuneplan. Målsettingen var å øke innbyggertallet fra omkring 1 100 til 1 500 innen 2015.