Cultivas handlingsplan tar form

Etter tre Cultivafora tegner det seg flere muligheter som Cultiva-styret kan ta stilling til når ny handlingsplan skal vedtas. Et omfattende program for barn og unges utvikling innen utøvende kunst og idrett, og et kompetansesenter for kultur og helse, er aktuelle investeringsforslag så langt.