Millionene ruller

Kilden blir for liten. Det trengs ytterligere kontorplass, og derfor planlegges det nå et tilbygg på taket som skal sikre nødvendig kontorplass. Utbyggingen, som skal sikre flere kontorplasser, er beregnet til å koste 10 til 15 millioner kroner.