• TRUER KLIMAET: Norsk oljeproduksjon truer klimaet. Her fra Statoils oljeraffineri på Mongstad. FOTO: SCANPIX

Skremmende klimamatematikk

Global oppvarming skal begrenses til to grader over førindustriell tid. Så langt har vi økt den globale temperaturen med ca 0,8 grader. Dagens trend peker mot en oppvarming på inntil 6 grader som vil skape en verden tatt rett fra science fiction.