Tålmodige beboere

Det er fire år siden bystyret i Kristiansand vedtok at spørsmålet om tilbakebetaling av ekstra tomtekostnader for beboerne på Bråvann skulle utredes, fordi området ikke fikk den vei de opprinnelige tomtekjøperne var lovet.