Det er psykiatrien som er i krise

Ikke bare rettspsykiatrien, men hele det psykiatriske fagfeltet er i krise.