Opposisjonsleder i fylkestinget?

Fylkestinget bør legge denne funksjonen stein død med øyeblikkelig virkning, og heller bruke de kr 1.600.000,— til noe nyttig.