Parkering av byutviklingen?

Kvadraturplanen for Kristiansand er ute på høring. Vi har bedt tre aktører skrive om hvordan fremtidens Kristiansand bør se ut. Først ut er sivilarkitekt Espen Erikstad.