• DÅRLIG: På strekningene mellom Oslo og de store byene i Sør-Norge ligger jernbanen med brukket rygg, mener Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender. FOTO: ARKIV

Det haster for jernbanen

Det haster for norsk jernbane, dersom denne ikke skal reduseres til et fenomen som begrenser seg til hovedstadsregionen. Utfordringene for både person— og godstrafikken lar seg ikke løse ved å utbedre dagens baner.