Storslått UiA-gave

J.B. Ugland-konsernet, som eies og styres av Johan Benad Ugland og hans sønn Johan Martin Ugland, har skjenket Universitetet i Agder 17 millioner kroner.