• - Daglig ser vi eksempler på «idrettsglede for alle» i fylkets kriker og kroker, skriver kronikkforfatterne, men legger til: -Til tross for dette ser vi at Vest-Agder kommer dårligere ut enn andre fylker på aktivitetstall, anleggskapasitet og barnefattigdom. FOTO: Kristin Ellefsen / Hoved

Idrettstallene som motiverer og forplikter

Nøkkeltallene 2016 for status i norsk idrett ble lansert 3. oktober. De viser at norsk idrett har flere idrettslag og medlemskap enn tidligere, det er større aktivitet og nye idretter vokser inn i den organiserte idretten.