• Det er flere gledelige nyheter fra Agder Politidistrikt og politimester Kirsten Lindeberg, men nye kriminalitetsformer på internett er en stor utfordring i fremtiden. FOTO: Jon Anders Skau

Offensiv overfor nettkriminalitet

Norske politimyndigheter øker nå offensiven mot nettkriminalitet, med god grunn. Også på Agder merkes internettkriminaliteten.