Dumt, dummere, dummest

Jeg sikter til enkelte andaktskribenter som i sin populariseringsiver presenter sitt budskap på en for meg fordummende måte.