En steinkant!

Det dreier seg ikke om penger — da må det være makt.