Å måle kvaliteten til universiteter

Kvantifisering av kvalitet er en krevende øvelse.