Etter gisselaksjonen

Med denne siste aksjonen har vi fått ytterligere en bekreftelse på at militante islamister i dag utgjør den største trusselen mot fred og fordragelighet.