Byplanlegging, trafikk og miljø

Det er nesten bare biltrafikken til Kvadraturen som nevnes som den store forurensningskilden lokalt. Den formidable trafikkøkningen de siste årene til Sørlandssenteret nevnes sjelden i miljøsammenheng.