• Odderøya fremheves i kommunes Kulturstrategi som et kraftsenter for kunst og kulturproduksjon, skriver artikkelforfatteren. Da synes det rart å skulle plassere en av fylkets største kulturinstitusjoner et annet sted. FOTO: ARKIV

Bygger vi fremtidens museum?

Kristiansand fortjener et fremtidsrettet og spennende museum, med et solid kulturhistorisk fagmiljø! Det kan realiseres, men fordrer langsiktig tenkning.