Hunsøya og vår framtid

På Hunsøya lå det inntil ganske nylig en eksportrettet produksjonsbedrift.