• Får vi ned den veibaserte tungtransporten, har vi ikke behov for de tunge strekkene med firefelts motorvei, skriver innsenderen. FOTO: Kjartan Bjelland

Hent fram sjømannskapet igjen

Subsidier verftsindustrien, slik at de kan satse på å bygge tilpassede, hurtige, miljøvennlige frakteskip som kan avlaste og delvis erstatte den veibaserte tungtransporten.