Det er ingen skam å snu!

Det er mange som har et forhold til partiet Høyre, og det er mange som med glede tenker på politikere som Per Lønning, Inge Lønning, Rolf Presthus, Jan P. Syse og Jo Benkow.