Samanslåing over alle grenser

Ein storstilt reform for kommunesamanslåing er på trappane.