Olavsdagen 2014

Den nye regjeringen har gått til valg på å gjøre det enklere i Norge; redusere skjemaveldet og tungvinte ordninger.