«Kristne verdier»?

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av alle som snakker om "kristne verdier" som om det skulle ha en særstilling i forhold til alle andre verdier, spesielt når man tenker over det faktum at Bibelen brukes som kilde for disse verdiene.