• Geologene har vektet alle argumentene i saken og funnet at Jesu dødsdato og -år kan være 3. april i år 33 e. Kr – i den niende time, dvs. ca. kl 15. Dette er selvsagt ingen sikker datering, men vi lander omtrent her, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Når døde Jesus?

Før jul publiserte jeg en artikkel her i avisen om når Jesus ble født, og noen spurte om en tilsvarende artikkel ved påsketid om tidspunktet for Jesu død. Om disse spørsmålene har vi ikke eksakt kunnskap, men det finnes, rent historisk sett, muligheter for rimelige antagelser.