Vern om statuen av Camilla Collet

Camilla Collet var en foregangskvinne, en kvinne vi er stolte av.